• English
  • Bahasa Melayu
  • ไทย
  • Tiếng Việt
  • 中文(繁體)
  • Đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc(HKD HK$)
  • Đài loan(TWD NT$)
  • nước Thái Lan(THB ฿)
  • Singapore(SGD S$)
  • Malaysia(MYR RM)
老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶
老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶
老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶
老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶
老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶
老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶
老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶
老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶
老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶
老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶
老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶
老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶
老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶
老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶
老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶
老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶
老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶
老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶
老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶
老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶
老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶

老桃木蓮花硃砂手鍊【桃木、硃砂】寓意祝福平安,吉祥如意,趨吉避凶

$998 TWD $0 TWD
規格
蓮花款(桃木尺寸6mm)
蓮花款(桃木尺寸8mm)
蓮花款(桃木尺寸10mm)
禮盒
手提禮盒
Số lượng
Chỉ còn sản phẩm
Định giá hàng loạt
Số lượng
Giá
1+
undefinedMỗi sản phẩm
Mô tả

▴顏色 桃木色
▴材質 桃木、硃砂
▴尺寸 彈力繩設計
▴貨號:MTB23086
▴溫馨提示:測量為手工測量,存在誤差屬正常現象,以收到實物為准