• English
  • Bahasa Melayu
  • ไทย
  • Tiếng Việt
  • 中文(繁體)
  • Đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc(HKD HK$)
  • Đài loan(TWD NT$)
  • nước Thái Lan(THB ฿)
  • Singapore(SGD S$)
  • Malaysia(MYR RM)
【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶
【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶
【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶
【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶
【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶
【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶
【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶
【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶
【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶
【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶
【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶
【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶
【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶
【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶
【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶
【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶
【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶
【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶
【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶
【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶
【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶

【沫緹甄選】可清洗暖羊羊安全石墨烯法蘭絨超長恆溫發熱暖腳寶

這個冬季讓你全身暖暖的❗❗
$1,580 TWD $0 TWD
規格
暖羊羊
可愛兔
Số lượng
Chỉ còn sản phẩm
Định giá hàng loạt
Số lượng
Giá
1+
undefinedMỗi sản phẩm
Mô tả

溫度:恆溫50-80度,讓你這個冬天再也不腳冷

款式:暖羊羊,可愛兔

是否可清洗:包裝毛絨外套可以清洗,內膽不可清洗

充電時間:ai充電,2小時充電,智能斷電

工作時間:6分鐘發熱至65°,持續恆溫發熱12小時

12層保護安全防護,外裝毛絨可拆除清洗